McDonald's

"Appreciation Day"

Wyzwanie

Co najskuteczniej buduje zaangażowanie wśród pracowników? DOCENIANIE! Mówią o tym nie tylko pracownicy, ale także raporty i badania – kultura doceniania promowana jest w około 30% firm. Wniosek? Czas to zmienić! Postanowiliśmy, że w firmie naszego klienta wszyscy poczują moc doceniania. Zadanie nie było łatwe – to McDonald’s, organizacja z ponad 30 000 pracownikami i z ponad 500 restauracjami.

Szybkie tempo biznesu, zróżnicowana grupa docelowa, ogromna skala działań i polska kultura, w której raczej narzekamy niż chwalimy… wdrożenie kultury doceniania brzmi jak spore wyzwanie, prawda?

Rozwiązanie

Przede wszystkim – solidne fundamenty, czyli WIEDZA. Przygotowaliśmy materiały edukacyjne, best practices i szkolenia dla kadry managerskiej, narzędzia do doceniania współpracowników, nagrody indywidualne i zespołowe, programy premiowe, a to tylko część realnych działań, które pozwoliły nam sprawić, że mieliśmy mocne RTB.

Zapoczątkowaliśmy nową tradycje – DZIEŃ DOCENIANIA, w którym pracownicy sobie dziękują, a przy okazji świetnie się bawią. Na Appreciation Day do każdej trafiają materiały wspierające docenianie, np. zdrapki z zadaniami o docenianiu, magazyn „Wieści z crew roomu”, słodycze i gadżety wspierające również Employee Advocacy. Wysyłkę wzmacnia wewnętrzna komunikacja online oraz jednodniowa akcja mediowa z podziękowaniami dla tych, którzy w tym dniu są poza restauracją.

Efekt

Wyniki? Rotacja w dół, liczba aplikacji w górę, a według Globalnej Ankiety Pracowniczej ponad 90% pracowników potwierdziło, że czuje się docenionymi przez kadrę kierowniczą restauracji! Liczby mówią wiele o naszych pozytywnych wynikach, ale najważniejsze jest to, co mówią pracownicy. Czyli? JEST LEPIEJ!