11/01/2024

EB-owe trendy na 2024 rok

Nowy rok to zawsze czas nowych wyzwań, możliwości i – oczywiście – trendów. W przypadku employer brandingu, pokuszę się o stwierdzenie, że będzie to kontynuacja tego, z czym już się mierzymy, a więc m.in. rosnące znaczenie różnorodności, employee advocacy czy wykorzystanie sztucznej inteligencji.

 

Autentyczność i transparentność w komunikacji pracodawcy

Szczerość i transparentność oczekiwana jest na każdym etapie cyklu życia kandydata i pracownika – od ogłoszenia, w którym kandydaci chcą zobaczyć widełki płacowe, informacje o pracodawcy dotyczące nie tylko realizowanych projektów, ale także podejmowanych inicjatyw związanych z CSR czy różnorodnością, poprzez proces rekrutacji, który będzie określony czasowo i z feedbackiem po jego zakończeniu, skończywszy na przejrzystej komunikacji wewnętrznej we wszystkich aspektach. Autentyczna komunikacja będzie kluczowa w przyciąganiu najlepszych kandydatów, dobrze pasujących do kultury i wartości organizacji, oraz zatrzymywaniu ich w firmie.

 

Nieustanny wzrost znaczenia employee advocacy

Programy employee advocacy pozostaną gorącym tematem – od najlepszych praktyk i pomysłów aktywizacji pracowników, po sposoby pomiaru ich wpływu i zwrotu z inwestycji. Osoby, które szukają pracy bardziej ufają opiniom pracowników niż informacjom, które prezentuje dział HR/EB lub które pojawiają się na oficjalnych kanałach pracodawcy. Dlatego firmy, które zachęcają swoich pracowników aby stali się ambasadorami marki i ułatwiają im to zadanie (oferując wsparcie merytoryczne, narzędzia itp.), będą w stanie budować silniejsze relacje z kandydatami i autentyczny wizerunek pracodawcy.

 

Wykorzystanie AI i analizy danych do budowania wizerunku pracodawcy

Data analytics odgrywa coraz ważniejszą rolę w zarządzaniu wizerunkiem pracodawcy. Analizy oparte na danych pomagają organizacjom świadomie budować strategię employerbrandingową i dopracować komunikaty, a także weryfikują efektywność działań w grupie docelowej i stosowanych narzędzi. Wsparciem przy przetwarzaniu danych staje się również sztuczna inteligencja. Dodatkowo, dzięki AI firmy zyskują możliwość automatyzacji procesów i tworzenia bardziej spersonalizowanych doświadczeń dla kandydatów czy pracowników, przy takich etapach jak proces rekrutacji czy zarządzanie talentami.

 

Różne oblicza różnorodności

Różnorodność, równość i integracja przestały być opcjonalnymi inicjatywami, stając się integralnymi składnikami silnego wizerunku pracodawcy. Firmy, które priorytetowo traktują wysiłki w zakresie DEI (diversity, equity, and inclusion), nie tylko wydają się bardziej etyczne, ale także stają się atrakcyjniejsze dla szerokiego grona kandydatów. Szczególnego znaczenia nabiera komunikacja związana z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami – edukująca zarówno pracowników, jak i menedżerów w firmach. W 2024 i w kolejnych latach możemy spodziewać się coraz większego nacisku na prezentowanie inicjatyw związanych z DEI jako kluczowego elementu budowania wizerunku pracodawcy.

 

Praca hybrydowa

Elastyczność i praca zdalna stały się ważną częścią wizerunku pracodawcy w ostatnich latach. Firmy oferujące swoim pracownikom te możliwości mają przewagę konkurencyjną nad innymi – kandydaci często w ogóle nie biorą pod uwagę ofert, w których nie ma (lub jest w minimalnym zakresie) pracy zdalnej. Coraz więcej pracodawców wprowadza jasno określone zasady pracy hybrydowej, a działy HR i EB głowią się nad tym, w jaki sposób zachęcić pracowników do powrotu do biur, a kandydatów do aplikowania. Dlatego jednym z wyzwań tego roku będzie kontynuacja adaptacji do nowej rzeczywistości pracy, która łączy elastyczność z efektywnością, zarówno dla pracowników, jak i dla przyszłych kandydatów.

 

Podsumowując: Personalizacja przekazu, tworzenie wysokiej jakości treści, umożliwianie pracy zdalnej, działanie wokół DEI i wsparcie ambasadorów przy jednoczesnym analizowaniu danych – to czynniki, które w tym roku będą kluczowe do budowania silnej marki pracodawcy. Możemy być pewni, że w najbliższych miesiącach szykuje nam się inspirująca podróż przez świat employer brandingu.

 

Autor: Aneta Tur, Employer Branding Senior Manager