Polityka prywatności - MJCC | Employer Branding

Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych jest MJCC Anna Mikulska z siedzibą w Warszawie (00-753) przy ul. Gagarina 11/60. Adres do korespondencji: MJCC, ul. Dolna 17/10, 00-773 Warszawa.
  2. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: iod@mjcc.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania przez MJCC drogą elektroniczną w formie newslettera informacji dotyczących aktualności na stronie, prowadzonych badań, opracowanych raportów i innych publikacji, konferencji i spotkań branżowych a także ofert produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, a także (jeśli zajdzie taka potrzeba) zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe i prawne.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania zgody.
  6. Użytkownik newslettera ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
  7. Użytkownik newslettera ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność otrzymywania informacji w formie newslettera.
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.