Polityka prywatności - rekrutacja - MJCC | Employer Branding

Polityka prywatności – rekrutacja

  1. Administratorem danych osobowych jest MJCC Anna Mikulska z siedzibą w Warszawie (00-753) przy ul. Gagarina 11/60. Adres do korespondencji: MJCC, ul. Dolna 17/10, 00-773 Warszawa.
  2. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: iod@mjcc.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  4. Na potrzeby rekrutacji, przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie, dotychczasowy przebieg kariery zawodowej.
  5. Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych niż w/w dane jest dobrowolne.
  6. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, a także (jeśli zajdzie taka potrzeba) zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi rekrutacyjne.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji na wybrane stanowisko oraz 6 miesięcy po nim lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych.
  8. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Odbywa się to za pomocą platformy SmartRecruiters przez którą kandydat aplikował lub poprzez zgłoszenie na adres: iod@mjcc.pl.
  9. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.