Ania Mikulska i Adrian Juchimiuk współautorami książki „Siła marki pracodawcy”